Georg Anton Rasmussen (1842 - 1914)

Norsk landskabsmaler

Henvisninger


Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Georg_Anton_Rasmussen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.