Gerda Wegener (1885 - 1940)

Maler og tegner.

Gift med maleren Einar Wegener.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=1237&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.