Gösta Adrian Nilsson (1884-1965)

Svensk maler kaldet GAN; influeret af både kubisme og futurisme.

Henvisninger


Reg. i Svenska Konstnärer;biografisk handbok.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.