Gudrun Trier Mørch (1910-99)

Begyndte som maler, men blev senere billedhugger.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11094&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.