Gunnlaugur Blöndal (1893 - 1962)

Islandsk maler.

Fulde navn: Pjetur Gunnlaugur Blöndal.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11715&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.