Guy Krohg (1917 - 2002)

Norsk grafiker, scenograf og maler

Søn af maleren Per Krohg, halvbror til maler og grafiker Morten Krohg

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Guy_Krohg)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.