H.P. Aaland (1890 - )

Malet i mange forskellige stilarter fra naturalistisk til konstruktivisme. I Paris på studietur med N.E. Lange i begyndelsen af det 20 årh.

Henvisninger


Slyngbom.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.