Hanne Sie (1955 - )

Maler og grafiker

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=10524&wsektion=alle)

Tom Jørgensen (red.): 101 Kunstnere, 2014, Forlaget JA

Kunstnerens hjemmeside (https://www.hannesie.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.