Hans Ejler Sjøstedt (1914-83)

Elev af Vilh. Lundstrøm på Akademiet og påvirket heraf med en række figur-og opstillingsmalerier.Senere summariske landskaber i stram billedopbygning.Har også malt billeder med religiøst islæt. Få eksempler på malerier med en løsere og mere impulsiv malemåde.Udstillet på KE i 1948 samt på Charlottenborgs Forårsudstilling.

Henvisninger


Ikke registreret

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.