Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)

Tegner, maler og grafiker.

Henvisninger


Den store danske Encyklopædi (http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Danmark_1850-1910/Hans_Nikolaj_Hansen)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.