Hans Palludan Rasmussen (1884 - 1962)

Maler

Fulde navn: Hans Windfeldt Palludan Rasmussen

Henvisninger


Samleren

Faber

Gravsted.dk (https://www.gravsted.dk/person.php?navn=hanspalludanrasmussen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.