Hans Peter Feddersen (1848 - 1941)

Slesvig-holstensk maler

Søn af maleren Hans Peter Feddersen (1788 - 1860)

Henvisninger


Thieme & Becker, Vollmer, Feddersen

Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, 4. udgave, bind 2, s. 280 (ej medtaget i internetudgaven)

Wikiwand (https://www.wikiwand.com/da/Hans_Peter_Feddersen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.