Harald Essendrop (1901-78)

Landskabs-og portrætmaler

Katalog: H.Essendrop, Enømaleren.Rønnebækholm Kunst-og Kulturcenter.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6556&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.