Harald Jordan (1875 - 1955)

Norsk maler, grafiker og tegner.

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Harald_Jordan)

Per Sørensens biografier af postkortkunstnere (http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Harald_Jordan/Harald_Jordan.htm)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.