Hedvig Wiedemann (1887 - 1973)

Maler, ikke aktiv efter vielsen

Gift med maleren Oluf Høst, mor til maleren Ole W. Høst

Henvisninger


Ikke registreret

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.