Heinrich Petersen-Flensburg (1861 - 1908)

Maler.

Tilknyttet kunstnerkolonien Egernsundmalerne

Henvisninger


Thieme-Becker, Feddersen, Faber

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.