Henri Rothschild (1931 - 1992)

Maler og grafiker.

Gift (1) med maleren Jane Luckow-Nielsen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=3979&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.