Henrik Backer (1865 - 1948)

Norsk maler

Fulde navn: Hans Henrik Sartz Backer

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Henrik_Backer)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.