Henrik Finne (1898 - 1992)

Norsk billedhugger, grafiker og maler

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Henrik_Finne)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.