Henrik Mathiesen (1847 - 1927)

Norsk tegner, illustrator og litterat

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Henrik_Mathiesen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.