Henry Imsland (1900 - 1981)

Norsk avistegner og illustrator

Henvisninger


Store Norske Leksikon (https://snl.no/Henry_Imsland)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.