Herman Petersen (1878-1954)

Landskabsmaler fra Haslev. Med i kredsen omkring Marius Skov og Svend Albrectsen.

Henvisninger


Bog om maleren fra udstilling i Haslev Museum. Lokalhistorisk Arkiv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.