I. B. Debois (?)

Ingeborg Debois (Jørgensen) Blomstermalerinde.

Henvisninger


Ikke registreret

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.