Ingeborg Rasmussen (1901 - 1988)

Keramiker

Fulde navn: Ingeborg Karen Margrethe Rasmussen

Gift med keramiker Jens Gaarde Thomsen, som også benyttede signaturen RAS i tillæg til sine personlige signaturer

Henvisninger


Dansk Kunsthåndværker Leksikon

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.