Inger Karin Giskeødegård (1956 - )

Norsk billedkunstner, illustrator og bladtegner

Henvisninger


Store Norske Leksikon (https://snl.no/Inger_Karin_Giske%C3%B8deg%C3%A5rd)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.