Inka Sigel (1967 - )

Maler, glaskunstner.

Henvisninger


Tom Jørgensen (red.): 101 Kunstnere, 2010, Forlaget JA.

Kunstnerens hjemmeside (http://www.inkasigel.com/)

BKF's Kunstnerportal (http://kunstnerportal.bkf.dk/web/inka-sigel)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.