Jens Karkov (1919-89)

Landskaber og opstillinger i summarisk stil. Inspireret af Morandi.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=7806&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.