Johanne Bindesbøll (1851 - 1934)

Brodøse

Datter af arkitekten Gottlieb Bindesbøll, søster til arkitekten Thorvald Bindesbøll

Signaturen K-H+B skal forstås som Konstantin-Hansen og Bindesbøll, altså væveren Kristiane Konstantin-Hansen og Johanne Bindesbøll, som arbejdede sammen, og som i fællesskab drev butik i årene 1873 - 1903

Henvisninger


Dansk Kvindebiografisk Leksikon (https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/Johanne_Bindesb%C3%B8ll)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.