Johannes Larsen (1867-1961)

Fuglemaler. Gift med maleren Alhed Larsen. Bror til maleren Christine Swane. Farfar til maleren Jeppe Larsen

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=1004&wsektion=alle)
se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=johanneslarsen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.