John Esborg (1932 - 2019)

Maler, arkitekt og reklametegner.

Henvisninger


Nekrolog i Nykøbing Avis (https://nykavis.dk/?Id=4847)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.