John Rubani (1935 - )

Maler

Fulde navn: John Rubani, navneændring 1977 fra Pedersen til Rubani

Gift med maleren Ingrid Zofia Rubani, far til billedkunstneren Jeanette Rubani

Henvisninger


Kunstnerens hjemmeside (https://www.rubani.dk/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.