Jørgen Ryg (1927 - 1981)

Skuespiller, tegner og jazzmusiker.

Henvisninger


Dansk Biografisk Leksikon (https://biografiskleksikon.lex.dk/J%C3%B8rgen_Ryg)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.