Jørleif Uthaug (1911 - 1990)

Norsk billedhugger og maler

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/J%C3%B8rleif_Uthaug)

Kunstsenter Uthaug på Facebook (https://www.facebook.com/uthaugkunstsenter/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.