Kai Jensen (1913 - )

Maler.

Må ikke forveksles med maleren Kai Gregers Jensen.

Henvisninger


Faber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.