Karl Erik Nilsen (1945 - 2011)

Norsk grafiker, billedhugger og maler

Også kaldet Kalle Nilsen

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Karl_Erik_Nilsen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.