Karl Rønning (1886 - 1959)

Tegner og maler.

Henvisninger


Slyngbom, Munksgaard, Faber

Per Sørensens biografier af danske postkortkunstnere (http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Karl_Roenning/Karl_Roenning.htm)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.