Kasar Asisoff (1884 - 1958)

Landskabsmaler af østeuropæisk oprindelse, der har virket i Danmark.

Gift med maler og tegner Elline Eyermann Asisoff.

Henvisninger


KE.

Faber.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.