Kasar Asisoff (1884 - 1958)

Landskabsmaler af østeuropæisk oprindelse, der har virket i Danmark

Gift med maler og tegner Elline Eyermann Asisoff

Henvisninger


KE 1933, 1934, 1936

Faber

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.