Kasar Asisoff (1884-1958)

Landskabsmaler af østeuropæisk oprindelse, der har virket i Danmark.

Ikke registreret.

Henvisninger


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.