Kirsti Hopstock (1935 - )

Norsk maler og kunstkritiker

Datter af billedhuggeren Maja Refsum

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Kirsti_Hopstock)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.