Kjeld Ulrich (1942 - )

Maler og grafiker

Fulde navn: Kjeld Ulrich Jørgensen

Gift 1) med væver og grafiker Ann Falaise, gift 2) med designer Betty Christine Fog

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11142&wsektion=alle)

Fynsk Kunst 1975

Per Nielsen: "Skumringssamtaler - med Kjeld Ulrich", Forlaget Rasmus, 2012

Kunstnerens hjemmeside (http://fog-ulrich.dk/kjeld-ulrich/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.