Kjeld Ulrich (1942 - )

Maler og grafiker.

Fulde navn: Kjeld Ulrich Jørgensen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11142&wsektion=alle)

Kunstnerens hjemmeside (http://fog-ulrich.dk/kjeld-ulrich/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.