Kjell Mathisen (1924 - )

Norsk maler

Fulde navn: Kjell Magne Mathisen

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Kjell_Mathisen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.