Knud Kristensen (1915-91)

Meget påvirket af Jens Søndergaard.

Henvisninger


Ikke registreret men ses ofte på auktioner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.