Knud Erik Larsen (1865-1922)

Landskabs-, genre- og portrætmaler.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=1006&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.