Knut Frøysaa (1919 - 1987)

Norsk grafiker og maler

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Knut_Fr%C3%B8ysaa)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.