Kunstnergrupper og kunstnerkolonier

Der er og har været mange kunstnergrupperinger i Danmark. Nogle af dem, som er godt repræsenteret i Signaturbogen 2.0, er nævnt herunder med de medlemmer, hvis signaturer er eller forventes optaget. Listen er hverken komplet eller udtømmende.

Fynboerne

Som navnet siger, bestod gruppen hovedsageligt af malere bosat på Fyn med tyngdepunkter i Faaborg og Kerteminde. De centrale medlemmer, Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen, havde alle studeret hos Kristian Zahrtmann, hvis tanker og kolorit prægede deres kunst. Desuden bekendte de sig til et djærvt, naturalistisk landskabsmaleri, hvilket indbragte dem øgenavnet "Bondemalerne" fra mere akademisk sindede københavnske kritikere og malere.

Fynboerne er meget rigt repræsenterede på Faaborg Museum (https://www.faaborgmuseum.dk/) og Johannes Larsen Museet i Kerteminde (http://www.johanneslarsenmuseet.dk/), som begge blev oprettet for at rumme og udstille deres kunst.

Medlemmer:

Peter Hansen
Fritz Syberg
Johannes Larsen
Syrak Hansen
Alhed Larsen
Anna Syberg
Christine Swane
Peter Tom-Petersen
Astrid Noack
Nicolaus Lützhøft
Poul S. Christiansen
Jens Birkholm
Sigurd Swane
Kai Nielsen
Carl Petersen
Harald Giersing
Harald Holm

Leifsgade 22

Gruppen, som også var et værkstedsfællesskab, eksisterede fra 1983 til 1992 og er bl.a. beskrevet i Den store danske Encyklopædi (http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_Danmark_generelt/Leifsgade_22)

Stiftere:

Mette Gitz-Johansen
Anita Jørgensen
Frans Kannik
Finn Pedersen
Finn Reinbothe

Nymindegabmalerne

Nymindegabmalerne var en løst sammenknyttet kunstnerkoloni, som fra o. 1880 søgte til Nymindegab om sommeren for egnens særlige lys og ikke mindt den særprægede og omskiftelige natur. I listen nedenfor er også medtaget kunstnere, som enkeltvis malede i området, nogle også før etableringen af en egentlig kunstnerkoloni.

Gruppen er rigt repræsenteret på Nymindegab Museum (https://vardemuseerne.dk/museum/nymindegab/).

Liste:

Aage Bernhard-Frederiksen
Carl Bloch
G. F. Clement
Christine Deichmann
Christian Jesper Jespersen Ensted
C.E. Fenger
Ludvig Find
Vilhelm Theodor Fischer
Carl Frydensberg
Ole Halskov
Niels Hansen
Niels Holbak
Sofie Holten
Jakob Hübschmann
Valdemar Irminger
Harald E. Jacobsen
Henrik Jespersen
Peder Knudsen
Johannes Kragh
Johannes Valdemar Kristensen
Valdemar Lebel
Poul Andreas Lüders
Christen Lyngbo
Oscar Matthiesen
Alfred Märtens
Andreas Møller
Arthur Nielsen
Emily Pritchard
Gotfred Rode
Andreas Sandberg
Marie Sandholt
M. Simonsen
Marius Skov
Niels Skovgaard
Christian Thornild
Maria Thymann
Laurits Tuxen
Carl Trier Aagaard

Odsherredsmalerne

Odsherredsmalerne var en løst sammenknyttet kunstnergruppe, som fra o. 1930 søgte til Odsherred for egnens særlige lys, omgivet af hav til næsten alle sider, og for at genoplive det naturalistiske maleri i det dramatiske og afvekslende landskab.

Gruppen er stærkt repræsenteret på Odsherreds Kunstmuseum (https://www.vestmuseum.dk/odsherreds_kunstmuseum).

Medlemmer:

Karl Bovin
Kaj Ejstrup
Lauritz Hartz
Viggo Rørup
Ellen Krause
Victor Brockdorff
Ernst Syberg
Povl Christensen
Ole Kielberg
Søren Hjorth Nielsen
Alfred Simonsen
Amy Bovin
Birthe Bovin

Skagensmalerne

Skagensmalerne var en koloni af unge, rebelske malere, som etableredes fra slutningen af 1870-erne. De færreste var som Anna og Michael Ancher bosat i Skagen, men de fleste mødtes hver sommer på toppen af Jylland for at male naturen og den lyse stemning. Udenfor de nedennævnte, hvoraf nogle kun kortvarigt har opholdt sig i Skagen, har også en række andre kunstnere som fx Martinus Rørbye, Ella Heide, Hans Gyde Petersen, Svend Wiig Hansen og Margrethe Loerges arbejdet i Skagen udenfor de egentlige Skagensmaleres periode.

Medlemmer:

Anna Ancher
Michael Ancher
P.S. Krøyer
Laurits Tuxen
Viggo Johansen
Christian Krohg
Oscar Björck
Carl Locher
Helga Ancher
Marie Krøyer
Frits Thaulow
Holger Drachmann
Karl Madsen
Julius Paulsen
Axel Locher
Johannes Wilhjelm
J.F. Willumsen
Frederik Lange

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.