Kunstnergrupper og kunstnerkolonier

Der er og har været mange kunstnergrupperinger i Danmark. Nogle af dem, som er godt repræsenteret i Signaturbogen 2.0, er nævnt herunder med de medlemmer, hvis signaturer er eller forventes optaget. Listen over grupper og listerne over medlemmer er hverken komplette eller udtømmende.

Egernsundmalerne

Egernsundmalerne var en kunstnerkoloni, som i et par generationer imellem 1880 og 1920 samledes hver sommer i Egernsund ved Flensborg Fjord. Mange af kunstnerne var slesvig-holstenske, uddannet i Tyskland. Der var forbindelser til den samtidige koloni Skagensmalerne. Kolonien er ikke ukendt i Tyskland, men næsten glemt i Danmark.

Gruppen er bredt repræsenteret på den permanente udstilling på Museumsberg i Flensborg. Læs også Grænseforeningens omtale (https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/egernsundmalerne) og Kristeligt Dagblads artikel om en udstilling i 2016 (https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/graenselandets-kunstnerkoloni-blev-glemt-af-eftertiden).

Tilknyttede kunstnere:

Wilhelm Dreesen (1840 - 1926)
Eugen Dücker (1841 - 1916)
Alexander Eckener (1870 - 1944)
Otto Heinrich Engel (1866 - 1949)
Emmy Gotzmann (1881 - 1950)
Carlos Grethe (1864 - 1913)
German Grobe (1857 - 1938)
Louis Jensen (1858 - 1908)
Johann Knutz (1856 -1904)
Erich Kubierschky (1854 - 1944)
Walter Leistikow (1865 - 1908)
Ascan Lutteroth (1842 - 1923)
Anton Nissen (1866 - 1934)
Maria Nissen (1871 - 1942)
Jacob Nöbbe (1850 - 1919)
Heinrich Petersen-Angeln (1850 - 1906)
Heinrich Petersen-Flensburg (1861 - 1908)
Johann Sander
Theodor Sander (1858 - 1935)
Fritz Stoltenberg (1855 - 1921)

Fynboerne

Som navnet siger, bestod gruppen hovedsageligt af malere bosat på Fyn med tyngdepunkter i Faaborg og Kerteminde. De centrale medlemmer, Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen, havde alle studeret hos Kristian Zahrtmann, hvis tanker og kolorit prægede deres kunst. Desuden bekendte de sig til et djærvt, naturalistisk landskabsmaleri, hvilket indbragte dem øgenavnet "Bondemalerne" fra mere akademisk sindede københavnske kritikere og malere.

Fynboerne er meget rigt repræsenterede på Faaborg Museum (https://www.faaborgmuseum.dk/) og Johannes Larsen Museet i Kerteminde (http://www.johanneslarsenmuseet.dk/), som begge blev oprettet for at rumme og udstille deres kunst.

Medlemmer og tilknyttede:

Peter Hansen
Fritz Syberg
Johannes Larsen
Syrak Hansen
Alhed Larsen
Anna Syberg
Christine Swane
Peter Tom-Petersen
Astrid Noack
Nicolaus Lützhøft
Poul S. Christiansen
Jens Birkholm
Sigurd Swane
Kai Nielsen
Carl Petersen
Harald Giersing
Karl Schou
Harald Holm
Rigmor Klein
Helge Christensen

Leifsgade 22

Gruppen, som også var et værkstedsfællesskab, eksisterede fra 1983 til 1992 og er bl.a. beskrevet i Den store danske Encyklopædi (http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_Danmark_generelt/Leifsgade_22)

Stiftere:

Mette Gitz-Johansen
Anita Jørgensen
Frans Kannik
Finn Pedersen
Finn Reinbothe

Martsudstillingen

Martsudstillingen var en kunstnersammenslutning, som eksisterede mellem 1951 og 1982 og markerede et brud med tidens fremherskende avantgardisme.

Medlemmer og tilknyttede:

Ejler Bille
Poul Ekelund
Viggo Jensen
Arne Johannessen
Harald Leth
Knud Lollesgaard
Agnete Madsen
Anna Thommesen
Erik Thommesen
Gertrud Vasegaard
Åge Vogel-Jørgensen
Jeppe Vontillius

Albert Mertz
Astrid Noack
Erik Ortvad

M59

Gruppen blev stiftet i 1959 af abstrakte kunstnere med fælles udgangspunkt og delvis som protest mod Kunstnernes Efterårsudstilling, som ikke optog kunstnere, der ikke havde gået på Kunstakademiet. Se Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/M59)

Stiftere:

Jørgen Brynjolf
Markan Christensen
Mogens Dithmer
Aage Holm
Karl Gustav Jørgensen
Henning Møller
Jørgen Møller
Hans Sørensen

Blandt senere tilkomne medlemmer også Inger Hanmann, Herold G. Kristensen, Anne-Lise Rathsach og Ole Skou Olsen.

Nymindegabmalerne

Nymindegabmalerne var en løst sammenknyttet kunstnerkoloni, som fra o. 1880 søgte til Nymindegab om sommeren for egnens særlige lys og ikke mindt den særprægede og omskiftelige natur. I listen nedenfor er også medtaget kunstnere, som enkeltvis malede i området, nogle også før etableringen af en egentlig kunstnerkoloni.

Gruppen er rigt repræsenteret på Nymindegab Museum (https://vardemuseerne.dk/museum/nymindegab/).

Liste:

Aage Bernhard-Frederiksen
Carl Bloch
G. F. Clement
Christine Deichmann
Christian Jesper Jespersen Ensted
C.E. Fenger
Ludvig Find
Vilhelm Theodor Fischer
Carl Frydensberg
Ole Halskov
Niels Hansen
Niels Holbak
Sofie Holten
Jakob Hübschmann
Valdemar Irminger
Harald E. Jacobsen
Henrik Jespersen
Peder Knudsen
Johannes Kragh
Johannes Valdemar Kristensen
Valdemar Lebel
Poul Andreas Lüders
Christen Lyngbo
Oscar Matthiesen
Alfred Märtens
Andreas Møller
Arthur Nielsen
Emily Pritchard
Gotfred Rode
Andreas Sandberg
Marie Sandholt
M. Simonsen
Marius Skov
Niels Skovgaard
Christian Thornild
Maria Thymann
Laurits Tuxen
Carl Trier Aagaard

Odsherredsmalerne

Odsherredsmalerne var en løst sammenknyttet kunstnergruppe, som fra o. 1930 søgte til Odsherred for egnens særlige lys, omgivet af hav til næsten alle sider, og for at genoplive det naturalistiske maleri i det dramatiske og afvekslende landskab.

Gruppen er stærkt repræsenteret på Odsherreds Kunstmuseum (https://www.vestmuseum.dk/odsherreds_kunstmuseum).

Medlemmer:

Karl Bovin
Kaj Ejstrup
Lauritz Hartz
Viggo Rørup
Ellen Krause
Victor Brockdorff
Ernst Syberg
Povl Christensen
Ole Kielberg
Christian Pedersen
Søren Hjorth Nielsen
Alfred Simonsen
Amy Bovin
Birthe Bovin
Helga Klitbæk Ejstrup

Skagensmalerne

Skagensmalerne var en koloni af unge, rebelske malere, som etableredes fra slutningen af 1870-erne. De færreste var som Anna og Michael Ancher bosat i Skagen, men de fleste mødtes hver sommer på toppen af Jylland for at male naturen og den lyse stemning. Udenfor de nedennævnte, hvoraf nogle kun kortvarigt har opholdt sig i Skagen, har også en række andre kunstnere som fx Vilhelm Kyhn, Martinus Rørbye, Ella Heide, Hans Gyde Petersen, Svend Wiig Hansen, William Stuhr og Margrethe Loerges arbejdet i Skagen udenfor de egentlige Skagensmaleres periode.

Medlemmer:

Anna Ancher
Michael Ancher
P.S. Krøyer
Laurits Tuxen
Viggo Johansen
Christian Krohg
Oscar Björck
Carl Locher
Helga Ancher
Marie Krøyer
Frits Thaulow
Holger Drachmann
Karl Madsen
Julius Paulsen
Axel Locher
Johannes Wilhjelm
J.F. Willumsen
Frederik Lange
G.F. Clement
Tupsy Clement
Edvard Westman

Toftummalerne

En kunstnergruppe med tilknytning til området Toftum Bjerge ved Limfjorden. Gruppen er bl.a. beskrevet af Thomas Bloch Ravn i artiklen "Lyset fra Toftum Bjerge", FRAM 1993, s. 34-38.

Medlemmer:

Niels Bjerre
Knud Eel
Ellen Raadal
Johan Sejg
Kirsten Sejg
Michael Sørensen.
Hjalmar Westerdahl

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.