Kunstnergrupper og kunstnerkolonier

Der er og har været mange kunstnergrupperinger i Danmark og nærmeste omegn. Nogle af dem, som er godt repræsenteret i Signaturbogen 2.0, er nævnt herunder med de medlemmer, hvis signaturer er i Signaturbogen 2.0 eller forventes optaget. Navne på kunstnere, som endnu ikke er repræsenteret, vises i en svag grå nuance. Listen over grupper og listerne over medlemmer er hverken komplette eller udtømmende.

Indeks:

Christiansø-kolonien
CoBrA
De Unge Vilde
Dyrehavens Malere
Egernsundmalerne
Fynboerne
Halmstadgruppen
Hornebymalerne
Leifsgade 22
Martsudstillingen
M59
Nymindegabmalerne
Odsherredsmalerne
Skagensmalerne
Toftummalerne

Christiansø-kolonien

Mange kunstnere har igennem tiden søgt til Christiansø om sommeren, men hvis man skal tale om en egentlig koloni, er storhedstiden fra 1910 til ca. 1940, altså efter først Skagensmalerne og siden Fynboerne, men før Odsherredsmalerne. De nedennævnte kunstnere har gæstet Christiansø indenfor ovennævnte periode.

Kunstnere i udvalg:

Anne Marie Basse
Poul Bille-Holst
Birthe Bovin
Jørgen Brask
Majsa Bredsdorff
Asger E. Bremer
Peter Busch (1861 - 1942)
Ellen Byström
Helge Cardell
Annalise Convad
S. Danneskjold-Samsøe
Johannes Frederiksen
Andreas Friis
Jean Gauguin
Harald Giersing
Aage Gitz-Johansen
Kai Grunth
Marie Graae
Bertel Hansen-Svaneke
Poul Hauch-Fausbøll
Sven Havsteen-Mikkelsen
Erik Heding
Vilhelm Henriques
Hans Adolf Hjorth
Johanne Marie Hjorth
Ludvig Holm
Julie Hullgren
Oscar Hullgren
Kirsten Høm
Ole W. Høst
Oluf Høst
Hans Peter Haagensen
Hans Haakø
Ulla Haakø Weinert
Karl Isakson
Ivan Ivarson
Kræsten Iversen
Helge Jensen
Holger J. Jensen
J.A. Jerichau (1890 - 1916)
Einer Johansen
Svend Johansen
Victor Johansen
E.W. Johnsen
Knud Jespersen
Kurt Jungstedt
Mogens Jørgensen
Hack Kampmann (1879 - 1951)
Sigurd Kielland-Brandt
Kai Klitgaard
Anker E. Kofoed
Emil Krause
Christian Krull
Carl Kylberg
Ernst Køie
Henning Køie
Martin Kaalund-Jørgensen
Karl Larsen (1897 - 1977)
Niels Larsen Stevns
Olga Lau
Harald Leth
Mogens Lorentzen
Vilhelm Lundstrøm
W.S. Mandel
Henry Mayne
Gustaf Munch-Petersen
Lisbeth Munch-Petersen
Carl Budtz Møller
Jais Nielsen
Felix Nylund
Ernst Odefey
Povl Olrik
Sigurd Olrik
Henny Køster Panduro
Bruno Brandt Pardo
Rehfeldt Pedersen
Sigfred Pedersen
Viggo Pedersen
Ludvig Richarde
Aage Roose
Peter Rostrup Bøyesen
Olaf Rude
Axel Salto
Kamma Salto
Aage Schad
Henrik Schouboe
Povl Schrøder
H.W. Schulz
Wilhelm Otto Seidel
Kristofer Sinding-Larsen
John Sten
Christine Swane
Sigurd Swane
Søren Sørensen
Svend Saabye
Anne Marie Telmányi
Guðmundur Thorsteinsson
Johan Frederik Tryde
Sofia L.E. Wachtmeister
Edvard Wallenqvist
Edvard Weie
Johannes Wilhjelm
Frederik Winther
Gustaf Wolmar
Ernst Zeuthen

Top

CoBrA

CoBrA var en avantgardebevægelse og international kunstnergruppe, som var aktiv i årene 1948-51. Gruppen blev navngivet efter stifternes hjembyer Copenhagen, Brussels og Amsterdam. Ca. 50 kunstnere fra 10 lande sluttede sig til gruppen.

Gruppen omfattede bl.a. kunstnerne:

Pierre Alechinsky
Else Alfelt
Karel Appel
Mogens Balle
Ejler Bille
Corneille
Christian Dotremont
Svavar Guðnason
Henry Heerup
Egill Jacobsen
Asger Jorn
Constant
Joseph Noiret
Erik Ortvad
Carl-Henning Pedersen
Anton Rooskens

Top

De Unge Vilde

De Unge Vilde, også kaldet De Nye Vilde, var en kreds af unge kunstnere, fortrinsvis akademielever, som under stor opmærksomhed og forargelse brød igennem i det danske kunstliv først i 1980-erne, mest spektakulært gennem udstillingen Kniven på Hovedet på Tranegården i Gentofte. Se fx Den Store Danske (https://denstoredanske.lex.dk/De_Unge_Vilde).

Tilknyttede kunstnere:

Anette Abrahamsson
Peter Bonde
Peter Carlsen
Claus Carstensen
Kristian Dahlgård Larsen
Dorte Dahlin
Erik A. Frandsen
Berit Heggenhougen-Jensen
Søren Jensen (1957 - )
Steen Krarup
Christian Lemmerz
Kehnet Nielsen
Freddie Holm Nikolajsen
Lars Nørgård
Jens Nørregård
Lars Ravn
Nina Sten-Knudsen

Top

Dyrehavens Malere

Fra omkring 1910 samledes en gruppe af kunstnere ved Peter Lieps Hus om deres fælles interesse, og i 1913 dannedes en egentlig forening/sammenslutning, som afholdt fælles udstillinger, først i Klampenborg Koncertsal, fra 1920 i "Den Frie" ved Østerport. I nedenstående liste skelnes ikke mellem medlemmer og gæsteudstillere.

Tilknyttede kunstnere:

Wilhelm Andersen
Christian Asmussen
Aage Bernhard-Frederiksen
Gerhard Blom
Christian Bonnesen
Hans Ole Brasen
Jens Jacob Bregnø
Ejnar Breinholt
Benedicte Brummer
August Dencker
Hans Flygenring
Carl Forup
Wilfred Glud
Carl Hansen (1870 - 1934)
Thorvald Hansen (1878 - 1955)
Alfred Hartig
Osvald Hartig
Charles Henrichsen Bremsen
Ludvig Holm
C. Hornung-Jensen
Ludvig Jacobsen
Aage Jacobsen
Erik Jensen
Ove Jensen
Tare Jespersen
Ingemann Jørgensen (1895 - 1958)
Poul Jørgensen
Harald Kjær
Peter Klitz
Balder Knutzen
Emil Krause
Georg Krumhardt
Carl Emil Krøger
Grethe Krøger Petersen
Viggo Langer
Aksel M. Lassen
Søren Lund
John Lübschitz
Holger Løvgreen
Axel Meyer
Andreas Moe
Martin Mortensen
Svend Aage Møller
Max Nathan
Arthur Nielsen
Bertel C. Nielsen
Marinus Nielsen (1882 - 1971)
Otto Nielsen (1877 - 1959)
Reinholdt Nielsen
Richard P. Nielsen
Einar Olsen (1876 - 1950)
Erik Olsen (1898 - 1984)
Knud Holger Olsen
Einar Parslev
Hans Gyde Petersen
Carl Petersen
Martin Siegfried Rasmussen
Marx Reese
Carl L. Sarauw
Hakon Spliid
Max Stentzer
Gertrud Stockmarr
Gerda Strøm
Jens Sørensen (1887 - 1953)
Ella Thalbitzer
Christian Tilemann-Petersen
Emil Torgny
Jens Tornum
Carl Theodor Wegener
Carl Wennemoes
Emil Wennerwald
C. F. Wilhardt
Peter H. Wilhardt
Julius Aagaard

Top

Egernsundmalerne

Egernsundmalerne var en kunstnerkoloni, som i et par generationer imellem 1880 og 1920 samledes hver sommer i Egernsund ved Flensborg Fjord. Mange af kunstnerne var slesvig-holstenske, uddannet i Tyskland. Der var forbindelser til den samtidige koloni Skagensmalerne. Kolonien er ikke ukendt i Tyskland, men næsten glemt i Danmark. Nøjere beskrivelse på Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Kunstnerkolonien_Egernsund).

Gruppen er bredt repræsenteret på den permanente udstilling på Museumsberg i Flensborg. Læs også Grænseforeningens omtale (https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/egernsundmalerne) og Kristeligt Dagblads artikel om en udstilling i 2016 (https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/graenselandets-kunstnerkoloni-blev-glemt-af-eftertiden).

Tilknyttede kunstnere:

Wilhelm Dreesen (1840 - 1926)
Eugen Dücker (1841 - 1916)
Alexander Eckener (1870 - 1944)
Otto Heinrich Engel (1866 - 1949)
Emmy Gotzmann (1881 - 1950)
Carlos Grethe (1864 - 1913)
German Grobe (1857 - 1938)
Rudolf Höckner (1864 - 1942)
Louis Jensen (1858 - 1908)
Johann Knutz (1856 -1904)
Erich Kubierschky (1854 - 1944)
Walter Leistikow (1865 - 1908)
Ascan Lutteroth (1842 - 1923)
Anton Nissen (1866 - 1934)
Maria Nissen (1871 - 1942)
Jacob Nöbbe (1850 - 1919)
Heinrich Petersen-Angeln (1850 - 1906)
Heinrich Petersen-Flensburg (1861 - 1908)
Johann Sander
Theodor Sander (1858 - 1935)
Fritz Stoltenberg (1855 - 1921)

Faktisk har en lokal gruppe af kunstnere i 2013 stiftet "Egernsund ny Kunstnerkoloni". Læs mere på Facebook (https://www.facebook.com/p/ENYKU-Egernsund-ny-kunstnerkoloni-100070854116223/?paipv=0&eav=AfZzkfJhZh87hBaC4-zVfR_uHyl5C7PKRBFd6L4lLe_158UsrfSFN_zhKnfyMy5ggiM&_rdr)

Top

Fynboerne

Som navnet siger, bestod gruppen hovedsageligt af malere bosat på Fyn med tyngdepunkter i Faaborg og Kerteminde. De centrale medlemmer, Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen, havde alle studeret hos Kristian Zahrtmann, hvis tanker og kolorit prægede deres kunst. Desuden bekendte de sig til et djærvt, naturalistisk landskabsmaleri, hvilket indbragte dem øgenavnet "Bondemalerne" fra mere akademisk sindede københavnske kritikere og malere.

Fynboerne er meget rigt repræsenterede på Faaborg Museum (https://www.faaborgmuseum.dk/) og Johannes Larsen Museet i Kerteminde (http://www.johanneslarsenmuseet.dk/), som begge blev oprettet for at rumme og udstille Fynboernes kunst.

Medlemmer og tilknyttede:

Peter Hansen
Fritz Syberg
Johannes Larsen
Syrak Hansen
Alhed Larsen
Anna Syberg
Christine Swane
Peter Tom-Petersen
Astrid Noack
Nicolaus Lützhøft
Poul S. Christiansen
Jens Birkholm
Sigurd Swane
Kai Nielsen
Carl Petersen
Harald Giersing
Karl Schou
Harald Holm
Rigmor Klein
Helge Christensen

Top

Halmstadgruppen

Som navnet antyder, bestod gruppen af kunstnere fra Halmstad. De var modernister og stort set i opposition til det til enhver tid gældende kunstsyn i hele gruppens levetid fra 1929 til 1970-erne. De malede meget ens, men fornyede sig så at sige i fællesskab. Mjellby Konstmuseum om Halmstadgruppen (https://www.halmstad.se/upplevaochgora/kultur/konst/mjellbykonstmuseum/halmstadgruppen.6668.html)

Stiftere og medlemmer:

Sven Jonson
Waldemar Lorentzon
Stellan Mörner
Axel Olson
Erik Olson
Esaias Thorén

Top

Hornebymalerne

En gruppe af malere, hvis kerne var kvindelige modernister, som fra begyndelsen af 1920'erne anskaffede sig sommerboliger i Horneby ved Hornbæk. Gruppen er beskrevet i "Astrid Holm & Co.", Hanne Abildgaard, Øregaard Museum 2019, s. 278-295.

Kernemedlemmer:

Astrid Holm
Ebba Carstensen
Annette Houth
Júlíana Sveinsdóttir

Andre malere gæstede kolonien i større eller mindre omfang, herunder Inger Müller, Magdalene Hammerich, Elof Risebye, Povl Christensen, Kay Christensen og Marlie Brande.

Top

Leifsgade 22

Gruppen, som også var et værkstedsfællesskab, eksisterede fra 1983 til 1992 og er bl.a. beskrevet i Den store danske Encyklopædi (http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_Danmark_generelt/Leifsgade_22)

Stiftere:

Mette Gitz-Johansen
Anita Jørgensen
Frans Kannik
Finn Pedersen
Finn Reinbothe

Top

Martsudstillingen

Martsudstillingen var en kunstnersammenslutning, som eksisterede mellem 1951 og 1982 og markerede et brud med tidens fremherskende avantgardisme.

Medlemmer og tilknyttede:

Ejler Bille
Poul Ekelund
Viggo Jensen
Arne Johannessen
Harald Leth
Knud Lollesgaard
Agnete Madsen
Anna Thommesen
Erik Thommesen
Gertrud Vasegaard
Åge Vogel-Jørgensen
Jeppe Vontillius
Albert Mertz
Astrid Noack
Erik Ortvad

Top

M59

Gruppen blev stiftet i 1959 af abstrakte kunstnere med fælles udgangspunkt og delvis som protest mod Kunstnernes Efterårsudstilling, som ikke optog kunstnere, der ikke havde gået på Kunstakademiet. Se Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/M59)

Stiftere:

Jørgen Brynjolf
Markan Christensen
Mogens Dithmer
Aage Holm
Karl Gustav Jørgensen
Henning Møller
Jørgen Møller
Hans Sørensen

Blandt senere tilkomne medlemmer også Inger Hanmann, Herold G. Kristensen, Anne-Lise Rathsach og Ole Skou Olsen.

Top

Nymindegabmalerne

Nymindegabmalerne var en løst sammenknyttet kunstnerkoloni, som fra o. 1880 søgte til Nymindegab om sommeren for egnens særlige lys og ikke mindst den særprægede og omskiftelige natur. I listen nedenfor er også medtaget kunstnere, som enkeltvis malede i området, nogle også før etableringen af en egentlig kunstnerkoloni.

Gruppen er rigt repræsenteret på Nymindegab Museum (https://vardemuseerne.dk/museum/nymindegab/).

Liste:

Aage Bernhard-Frederiksen
Carl Bloch
G. F. Clement
Christine Deichmann
Christian Jesper Jespersen Ensted
C.E. Fenger
Ludvig Find
Vilhelm Theodor Fischer
Carl Frydensberg
Ole Halskov
Niels Hansen
Niels Holbak
Sofie Holten
Jakob Hübschmann
Valdemar Irminger
Harald E. Jacobsen
Henrik Jespersen
Peder Knudsen
Johannes Kragh
Johannes Valdemar Kristensen
Valdemar Lebel
Poul Andreas Lüders
Christen Lyngbo
Oscar Matthiesen
Alfred Märtens
Andreas Møller
Arthur Nielsen
Emily Pritchard
Gotfred Rode
Andreas Sandberg
Marie Sandholt
M. Simonsen
Marius Skov
Niels Skovgaard
Christian Thornild
Maria Thymann
Laurits Tuxen
Carl Trier Aagaard

Top

Odsherredsmalerne

Odsherredsmalerne var en løst sammenknyttet kunstnergruppe, som fra o. 1930 søgte til Odsherred for egnens særlige lys, omgivet af hav til næsten alle sider, og for at genoplive det naturalistiske maleri i det dramatiske og afvekslende landskab.

Gruppen er stærkt repræsenteret på Odsherreds Kunstmuseum (https://www.vestmuseum.dk/odsherreds_kunstmuseum).

Medlemmer:

Karl Bovin
Kaj Ejstrup
Lauritz Hartz
Viggo Rørup
Ellen Krause
Victor Brockdorff
Ernst Syberg
Povl Christensen
Ole Kielberg
Christian Pedersen
Søren Hjorth Nielsen
Alfred Simonsen
Amy Bovin
Birthe Bovin
Helga Klitbæk Ejstrup
Vuokko Johansen

Top

Skagensmalerne

Skagensmalerne var en koloni af unge, rebelske malere, som etableredes fra slutningen af 1870-erne. De færreste var som Anna og Michael Ancher bosat i Skagen, men de fleste mødtes hver sommer på toppen af Jylland for at male naturen og den lyse stemning. Udenfor de nedennævnte, hvoraf nogle kun kortvarigt har opholdt sig i Skagen, har også en række andre kunstnere som fx Vilhelm Kyhn, Martinus Rørbye, Ella Heide, Hans Gyde Petersen, Svend Wiig Hansen, William Stuhr og Margrethe Loerges arbejdet i Skagen udenfor de egentlige Skagensmaleres periode.

Medlemmer:

Anna Ancher
Michael Ancher
P.S. Krøyer
Laurits Tuxen
Viggo Johansen
Christian Krohg
Oscar Björck
Carl Locher
Helga Ancher
Marie Krøyer
Frits Thaulow
Holger Drachmann
Karl Madsen
Julius Paulsen
Axel Locher
Johannes Wilhjelm
J.F. Willumsen
Frederik Lange
G.F. Clement
Tupsy Clement
Edvard Westman

Top

Toftummalerne

En kunstnergruppe med tilknytning til området Toftum Bjerge ved Limfjorden. Gruppen er bl.a. beskrevet af Thomas Bloch Ravn i artiklen "Lyset fra Toftum Bjerge", FRAM 1993, s. 34-38.

Medlemmer:

Niels Bjerre
Knud Eel
Ellen Raadal
Johan Sejg
Kirsten Gye Sejg
Michael Sørensen.
Hjalmar Westerdahl

Top


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.