L. Hauer

Er L. Hauer et synonym for Lauritz Howe? Denne signatur findes på flere oliemalerier (bl.a. af skoleskibet København), som er bemærkelsesværdigt mage til tilsvarende malerier af Lauritz Howe. Et herværende netauktionshus tilskriver disse malerier til den østrigske maler Leopold Hauer (1896-1964), men det er noget vanskeligt at forestille sig, at denne forholdsvis velkendte østrigske maler skal have været i Danmark for at male en række identiske og udaterede trommesalsmalerier.

Henvisninger


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.