Lars Elgidh (1973 - )

Maler.

Kalder sig Fantasiformidler.

Henvisninger


Kunstnerend hjemmeside (http://fantasiformidler.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.