Lene Palm Larsen (1941 - )

Maler.

Fulde navn: Lene Birgit Palm Larsen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=9895&wsektion=alle)

BKF's Kunstnerportal (http://kunstnerportal.bkf.dk/web/lenepalm-larsen)

Kunstnerens hjemmeside (https://lenepalmlarsen.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.