Lene Schmidt-Petersen (1950 - )

Koloristisk maler.

Henvisninger


Kunstnerens hjemmeside (https://leneschmidtpetersen.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.