Lis Gram (1941 - )

Væver; arbejder tillige som maler under navnet Lis Thyssen (farens mellemnavn).

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6865&wsektion=alle)

Hjemmeside (http://lisgram.dk/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.