Liselotte Taarup (1938 - 2016)

Forfatter, lærer, maler

Gift 1963-1971 med maleren Ole Heerup, mor til maleren Malene Heerup

Henvisninger


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.